Pårørendegrupper

Når man er pårørende til en med en demenssygdom, påvirker det hele ens hverdag. Som hjælp og støtte til
pårørende opretter lokalområdet Brønshøj/Husum/Vanløse pårørendegrupper.
Grupperne har det formål, at du som pårørende til en med en demenssygdom, kan tale med andre i samme situation
og få mere at vide om sygdommen og det at være pårørende. Inden vi mødes første gang, inviteres du til en
samtale med Trine Larsen for at vi kan få lært hinanden at kende. Samtalen har ligeledes til formål finde ud
af, hvilken gruppe vi vil tilbyde dig at være i.

Vi har erfaret, at man som pårørende oplever den største støtte fra andre i samme situation som en selv.
Hvis du er interesseret i at høre om pårørendegrupper, er du velkommen til at kontakte Trine.

Pårørendgrupper mødes på følgende adresse: Demenscentret Pilehuset : Bystævneparken 25, 1. th. : 2700 Brønshøj
Kontakt: Trine Larsen • Tlf: 51 71 59 04 • Mail: F86H@suf.kk.dk.

At være pårørende

Pilehusets tilbud til pårørende
Pilehuset lægger vægt på en god kontakt og et godt samarbejde med dig som pårørende. Det gør vi, fordi du som
pårørende er den nære relation og oftest vores vej til en større indsigt i din næres liv og livshistorie.
Det er vores erfaring, at et godt netværk, viden og information kan være med til at styrke dig som pårørende.
Pilehuset har derfor en række forskellige tilbud i form at undervisning, råd, vejledning og pårørende-grupper,
som du kan læse mere om i vores pjece ’Værd at vide – velkommen pårørende’.

Samarbejde og dialog
For at kunne planlægge din næres hverdag bedst muligt begynder vi altid et ophold i demenscentret Pilehuset
med en indflytnings-samtale med din nære og dig, som pårørende.
Det er ikke altid, at den der flytter ind er i stand til selv at fortælle så meget. Derfor er det en stor hjælp for os,
hvis du som pårørende kan fortælle os lidt om din næres livshistorie, vaner, ønsker og interesser. Vi vil også gerne
høre lidt om, hvilke forventninger du har til Pilehuset, medarbejderne på enheden og din rolle som pårørende.
Indflytnings-samtalen og de iagttagelser vi løbende gør os, bruger vi til at udarbejde en plejeplan for din nære.
I plejeplanen udarbejdes der bl.a. en døgn-/ ugeplan, som beskriver hvilke aktiviteter, der giver din næres hverdag
mening og glæde.

Demenslinien – Alzheimerforeningens telefonådgivning om demens
Demenslinien hjælper med spørgsmål om alt inden for demens: undersøgelse og behandling, personlige spørgsmål
samt sociale og juridiske forhold. Man kan være anonym, hvis man ønsker det og rådgiveren har tavshedspligt.
Demensliniens rådgivere er kompetente fagpersoner med stor erfaring indenfor demensområdet.
Ring til Demenslinien på 5850 5850 – https://www.alzheimer.dk/her-faar-du-hjaelp/demenslinien/

Rådgivningscenter for Demens i Københavns Kommune
Rådgivningscenter for Demens giver støtte og rådgivning til dig med en demenssygdom og dine pårørende.
Der er et center i hvert af kommunens fem lokalområder med tilbud om pårørendegrupper, undervisning, café-møder mm.
www.rcd.kk.dk