Aktiviteter i huset

Aktiviteterne er meningsfulde
En anden væsentlig del af det, der gør livet i Pilehuset noget særligt er aktiviteterne, som både pårørende og borgere, sætter stor pris på. Vi har udarbejdet et fast katalog med aktiviteter, så medarbejdere og borgere i fællesskab kan planlægge beboernes hverdag og skabe en meningsfuld tilværelse for den enkelte. Vi afprøver jævnligt nye aktiviteter, men lige nu er det blandt andet

 • Koncerter eller musik og hygge på de enkelte afdelinger ved vores musiker Tore
 • Korsang
 • Massage
 • Individuel træning eller holdtræning ved vores fysioterapeu
 • Svømning
 • Ridning
 • Brunch og kagebord i weekenden
 • Biograffilm med popcorn
 • Banko
 • ”Vild med dans” – fest og dans i spisesalen
 • Mulighed for at deltage i gudstjeneste
 • Restaurantbesøg

Udover ovennævnte faste aktiviteter er der specielle arrangementer i løbet af året:
 • Den årlige sommerfest i august, som varer tre dage, med øltelt, handelsboder, god musik og VIP-fest for borgere og pårørende (se programmet fra i år her)
 • Det årlige julemarked
 • Beboerferier fx i sommerhus i Danmark eller på solferier i udlandet
 • Julekalender i december måned, hvor vi har en ny overraskelse forberedt til borgerne og medarbejderne dagligt, fx pyntning af juletræ, lucia-optog, juleklip, julefrokost eller julebag
 • Påskefrokoster
 • Nytårsfester
 • Allehelgensaften hvor vi mindes dem som er gået bort
 • Fastelavnsfest
 • Karneval
 • Midsommerfest

En meningsfuld hverdag

Vores målsætning er, at alle borgere i Pilehuset har en meningsfuld hverdag.
Vores værdigrundlag er baseret på Tom Kitwoods teori omkring personcentreret omsorg, hvilket indebærer, at vi målretter vores indsats overfor det enkelte individ og sørger for, at vedkommendes psykologiske og fysiske behov imødekommes og at der en høj grad af trivsel og livskvalitet.
En meningsfuld tilværelse med masser af lykkelige øjeblikke skabes ved at man aktivt tager del i hverdagens gøremål og bidrager til fællesskabet – ligegyldigt hvilke funktionstab man måtte have. Dette var baggrundstanken for at indrette ”Pilestrædet” i vores kælder, så borgerne kan tage del i at handle ind, lave mad og nyde maden i fællesskab.

Pilestrædet har åbent på alle hverdage og består af:

 • Købmandsbutikken Fru Hansens Kælder
 • Schous Sæbehus
 • Byttecentralen (hvor man kan bytte spil, blade, film, CD’er eller anden underholdning, så man hele tiden har nye ting, at fornøje sig med eller gå på opdagelse i og samtale omkring)
 • Baren Rottehullet

Det er det faste personale, som er butiksbestyrere i butikkerne i Pilestrædet. Vi har også borgere som hjælper til i butikkerne, fx i at stille varer på plads i Fru Hansens Kælder.
Pilestrædet blev indviet i 2012, og malearbejdet er udarbejdet af to af vores dygtige og talentfulde aftenvagter.

Fru Hansens Kælder

Nede i Fru Hansens Kælder bliver der hverken kastet med æg eller frikadeller,
men derimod handlet ind på borgernes præmisser.
Med etableringen af Fru Hansens Kælder har Pilehusets personale i højere grad fået mulighed for at skabe
rammerne for en vellykket indkøbstur, der tager hensyn til den enkelte borgers funktionsdygtighed.
Men Fru Hansens kælder gør det ikke alene. Der er stor forskel på, hvor meget den enkelte borger kan
være med til på en indkøbstur. Det er personalets ansvar at inddrage borgerne i det omfang de formår
og på den måde sikre, at indkøbsturen bliver en succes.

Det er personalets ansvar, at borgerne går fra Fru Hansens Kælder med en følelse af
at have bidraget til indkøbet.
Selvom en borger med demens kun har ganske få funktioner tilbage, kan han/hun stadig have rollen
som husmor/forsørger gemt i sig og derfor have glæde af at være med på indkøb. I de svære tilfælde kan
borgeren være med til at køre vognen og se hvilke varer der købes ind. Også selvom vedkommende ikke
længere kender navnene på den enkelte vare. Andre borgere kan derimod sagtens læse en indkøbsseddel
og finde de specifikke frugter, madvarer eller hvad der nu er brugfor at få handlet. At der er tid og ro
til at handle ind på borgernes præmisser er altid en væsentlig faktor.
Indkøbsturene er også en god anledning til at få talt med borgerne om deres fortid og på den måde
holde dem fast i hvem de er.
Duften af friskmalet kaffe og andre dufte kan bringe minderne frem.
Ofte maler vi kaffe på den gamle kaffemølle og duften bringer mange historier frem. Vi har f.eks. en
borger, der ikkedrikker kaffe men derimod te, hvilket hun altid fortæller os, når hun dufter kaffen.
Hun har bl.a. boet i England i flere år og det taler vi så lidt om mens vi handler. På den måde
rummer Fru Hansens kælder mange muligheder.